Warning: array_flip() expects parameter 1 to be array, string given in /data/a/c/acb75d51-3ca2-495e-9d36-9cd6609956d9/bucan2018.sk/web/wp-content/plugins/vc-mailchimp/lib/class-vc-map.php on line 34
Lepší život pre deti a seniorov | | JÁN BUČAN

Lepší život pre deti a seniorov

Nie je mojou  ambícou reagovať na všetky problémy Petržalky. Problémy ako čistota, zeleň, rôzne opravy považujeme za samozrejmý servis samosprávy voči občanom, ktorí tu žijú a platia dane. Nie je potrebné o nich neustále pred voľbami hovoriť, je potrebné ich konečne vyriešiť. Môj program preto tvoria najpálčivejšie témy či témy, ktoré majú mať pre Petržalku a jej obyvateľov pridanú hodnotu.


Školstvo:

 • rozširovanie kapacít materských škôl
 • pokračovať v budovaní dopravných ihrísk v rámci areálov materských škôl
 • rekonštrukcie školských kuchýň a jedální

Šport:

 • vybudovanie multifunkčnej športovej haly pre verejnosť (loptové hry)
 • dobudovanie školských dvorov na športové areály prístupné mimo vyučovacích hodín verejnosti (atletické dráhy, multifunkčné ihriská, streetworkout)

Infraštruktúra:

 • dotiahnutie II. etapy električky na koniec Petržalky (do konca roku 2023)
 • bezbariérové chodníky a obnova komunikácií sídliskových parkovísk, okrajových záchytných parkovísk a parkovacích domov, rezidenčné parkovanie

Verejné priestory :

 • obnova a budovanie nových verejných priestorov/zelene (vybudovanie parku na Nám. republiky, vybudovanie Centrálneho parku pri Chorvátskom ramene, vybudovanie Parku športu a oddychu na župných pozemkoch)
 • oživenie vnútrosídliskových blokov (zeleň, komunitné záhrady)

Petržalčan:

 • participatívny rozpočet – obyvatelia Petržalky budú hlasovaním rozhodovať o riešeniach problémov a investíciách samosprávy vo svojej lokalite
 • nájomné bývanie pre mladé rodiny a rozšírenie kapacít v rámci sociálnych zariadení

Kultúra:

 • brownfields pre umenie
 • podpora street-artu
 • obnova sôch a pamiatok v Petržalke
 • muzikálové divadlo Jána Ďurovčíka

Start typing and press Enter to search